Comhpháirtíocht Spóirt Liatroma ag glacadh anois le hiarratais ar dheontais le haghaidh Sheachtain na Rothar

Comhpháirtíocht Spóirt Liatroma ag glacadh anois le hiarratais ar dheontais le haghaidh Sheachtain na Rothar

Comhpháirtíocht Spóirt Liatroma ag glacadh anois le hiarratais ar dheontais le haghaidh Sheachtain na Rothar

 

I gcomhar le Comhpháirtíocht Spóirt Liatroma, tá ríméad ar Chomhairle Contae Liatroma a

fhógairt go bhfuil maoiniú €12,000 faighte acu I gcomhair Sheachtain Náisiúnta na Rothar,

2023. Is ceiliúradh ar bhuntáistí na rothaíochta í Seachtain na Rothar agus is deis í do dhaoine

idir óg agus aosta léim ar a rothar arís, bíodh sé mar chaitheamh aimsire nó díreach le píosa

spraoi a bheith acu. Beidh imeachtaí Sheachtain Náisiúnta na Rothar ar siúl ó Dé Domhnaigh, an 13 Bealtaine go dtí Dé Domhnaigh, an 21 Bealtaine i mbliana.

 

Aon scoil, grúpa pobail, club spóirt, grúpa seandaoine gníomhacha, soláthraí seirbhíse cúraim leanaí nó eagraíocht a bhféadfadh suim a bheith acu in imeacht a óstáil i gcomhair Sheachtain Náisiúnta na Rothar, 2023, tá Comhpháirtíocht Spóirt Liatroma anois ag tabhairt cuireadh dóibh cur isteach ar dheontas.

 

Le tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le Comhpháirtíocht Spóirt Liatroma, 071 9650498,

ríomhphost: sports@leitrimcoco.ie 

 

Foirm iarratais thíos.

 

Documents to download