Hub Spóirt Nua i Liatroim - Foirm Measúnaithe le Spéis

Event date: 3/13/2024 - 3/22/2024

Glaoch ar chlúdaigh le haghaidh fhoirmeacha spéis chun an Hub Spóirt Míchumais Liatroma a bhunú agus a óstáil i Sráidbhaile Liatroma, Co. Liatroma.

Tá Comhoiriúnacht Spóirt Liatroma ag lorg spéis ó eagraíochtaí/grúpaí pobail le haghaidh óstála Hubanna Spóirt Míchumais pobail sa chontae. Má tá suim ag do eagraíocht/Grúpa Pobail/Centre Acmhainní Teaghlaigh i bhunú agus i óstáil comhordaitheoir Hub míchumais i do eagraíocht, líon an fhoirm spéis le haghaidh comhoiriúnachta agus cuir chuig Rannóg Comhoiriúnachta Spóirt Liatroma trí ríomhphost a sheoladh chuig: sports@leitrimcoco.ie faoi 5pm Dé hAoine, an 22 Márta 2024

Documents to download